วิธีการชำระเงิน

ชำระเงินผ่านธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี : บจก. ริกก์ แม็กซี่

เลขที่บัญชี : 127-8-72341-7

ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือแบบผ่อน 0%

ชำระเงินผ่านหน้าร้านของ Rigmaxi โดยใช้เครื่องรูดบัตร EDC

สำหรับการผ่อนชำระนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการด้านบัตรเครดิตกำหนด

ผ่อนชำระในกรณีที่ไม่มีบัตรเครดิต

ในการชำระเงินแบบผ่อนโดยที่ท่านไม่มีบัตรเครดิตท่านก็สามารถทำได้โดยชำระเป็นเงินต้นของสินค้ามูลค่า 50% ของราคาสินค้ารวม จากนั้นภายใน 3 เดือนท่านต้องทำการชำระให้ครบตามกำหนด เมื่อครบถ้วนแล้วทาง Rigmaxi จะทำการจัดส่งให้กับท่านทันที

ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งและการคืนเงินมัดจำหากเกิดการผิดนัดชำระค่าสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา หรือชำระได้ไม่ครบโดยที่ไม่มีการติดต่อกับทาง Rigmaxi เพื่อเจรจาเรื่องการชำระเงิน ท่านสามารถอ่านเงื่อนไขเพิ่มเติมในสัญญาของ Rigmaxi

วิธีการจ่ายเงินเบื้องต้น

วิธีการสั่งซื้อสินค้า