เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้าภายใน 7 วัน

1. สำหรับสินค้าที่ซื้อไปแล้วใช้งานไปสักพักเกิดปัญหาขึ้นจากตัวสินค้าเอง ทาง Rigmaxi จะทำการเปลี่ยนตัวใหม่ให้กับท่านทันที

2. สินค้าที่เกิดปัญหาขึ้น ท่านจำเป็นจะต้องส่งสินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมาให้ครบถ้วนทุกอย่าง โดยท่านจำเป็นต้องแพ็คให้แน่นหนาปลอดภัยที่สุด เพื่อป้องกันการเสียหายเมื่อทำการส่งกลับมาให้เราชวยดูแล

3. การรับประกันเมื่อเกิดความเสียหายเกิดขึ้นจากตัวอุปกรณ์เอง ท่านสามารถส่งกลับมาที่เราได้ฟรี ทาง Rigmaxi จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งให้

4. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินสดทุกกรณี

การรับประกันการใช้งานทั่วไป

1. หากท่านใช้งานแบบปกติแล้วไม่เกิดปัญหาขึ้นภายในระยะเวลาการรับประกัน ท่านสามารถส่งกลับมาให้ทาง Rigmaxi ช่วยตรวจสอบได้

2. หากมีความจำเป็นต้องส่งสินค้าไปที่สำนักงานใหญ่ของผู้ผลิตและต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ทางเราจะทำการติดต่อท่านเพื่อแจ้งถึงรายละเอียดต่างๆ ให้ทราบ

3. ระยะเวลาในการซ่อมแซม เคลม หรือดูแล เราจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ

4. หากไม่มีสินค้ารุ่นเดียวกันชนิดเดียวกัน ทางเราจะทำการแจ้งให้ท่านทราบเมื่อเกิดการเคลมขึ้นทุกครั้ง

การรับประกันจะสิ้นสุดทันทีหากเกิดสิ่งต่อไปนี้

1. ทำการดัดแปลง ปรับแต่งอุปกรณ์นอกเหนือจากการใช้งานในแบบที่ผู้ผลิตได้แนะนำให้ใช้ รวมถึงร่องรอยจากการแกะ งัดแงะ

2. อุปกรณ์โดนของเหลวทำให้ไม่สามารถทำงานได้ปกติ เกิดปัญหาด้านการจ่ายกระแสไฟหรือการทำงาน

3. สภาพของสินค้าไม่ได้อยู่ในลักษณะแบบการใช้งานตามปกติทั่วไป อาทิเช่น เกิดคราบตะไคร่ มีร่องรอยของแมลงเข้าไปในตัวอุปกรณ์ การขีดเขียนลงบนตัวอุปกรณ์

4. ใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่เหมาะสมและไม่ได้เป็นไปตามที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ ทำให้มีการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป

การรับประกันจะไม่มีผลเมื่อเข้าข่ายเกณฑ์ดังนี้

1. เกิดความเสียหายจากตัวท่าน หรือความเสียหายอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากทาง Rigmaxi, การขนส่ง, การทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์ รวมถึงการแตก บิดเบี้ยว เสียรูปทรง ชิ้นส่วนหาย และอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในสภาพตามปกติแบบที่ถูกส่งมาจากผู้ผลิต

2. เกิดความเสียหายจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ รวมถึงสัตว์เลี้ยง และปัญหาด้านไฟฟ้า  ไฟตก ไฟกระชาก ทำให้อุปกรณ์เสียหาย

3. ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการซื้อซอฟท์แวร์ ไวรัสติดทำให้เกิดความเสียหาย หรือถูกโจมตีจากผู้ไม่หวังดีผ่านคอมพิวเตอร์ภายหลังจากการซื้อสินค้าของเรา ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเคลมสินค้า

4. สินค้าที่หมดประกันจากทาง Rigmaxi เราขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ฝากเคลมในกรณีที่ประกันหมด

1. ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทั้งหมด 

2. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเคลม ท่านจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด ทางเราเป็นเพียงแค่ตัวกลางในการส่งเคลมให้กับผู้ผลิตเท่านั้น

3. ในการฝากเคลม จะมีค่าบริการสำหรับการดูแลให้กับท่าน ขึ้นอยู่กับว่าเกิดการเคลมอุปกรณ์ใดขึ้น และราคาแตกต่างกันไป รวมถึงเราจะคอยดูแลและติดตามให้ท่านทราบเป็นระยะ